• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter

【团圆】2011 TVB在播剧集[同步更新][rmvb/粤语中字]

中文剧名:团圆
英文剧名:Wax and Wane
剧集类型:时装商战
全剧集数:30集
监制:张乾文
编审:阮少娜、叶世康
首播日期:2011年06月13日-2011年07月22日
播出时间:逢星期一至五 20:30-21:30(连广告)

演员表:
郭晋安……饰演 翁以进
陈锦鸿……饰演 万家丰
吴卓羲……饰演 翁以行
徐子珊……饰演 万家富
梁靖琪……饰演 何家满
郭政鸿……饰演 王 洪
郭少芸……饰演 高慧婷
姚嘉妮……饰演 王秀萍
梁烈唯……饰演 陈积文
罗仲谦……饰演 黎柏熙
许绍雄……饰演 陈一忠
周 聪……饰演 万永昌
刘兆铭……饰演 翁盛芬
陈曼娜……饰演 邝丽盈
汪 琳……饰演 翁以琳

剧情简介:

翁盛芬(刘兆铭)和万永昌(周聪)本为表兄弟,但多年来因一家面店的字号导致两家人水火不容,但翁家大儿子翁以进(郭晋安)为了发展地产项目,勉强提 出以股权换取万家面店的铺位,并且容许永昌及其儿子万家丰(陈锦鸿)加入公司作管理层;以进一直痛恨家丰当年横刀夺爱,娶了女友高慧婷(郭少芸)为妻,加 上弟弟翁以行(吴卓羲)又不理反对与永昌的二女万家富(徐子珊)拍拖,以进天天愁眉深锁,孤军作战,但当他与万家各成员多番接触及相处后,他才敢于触碰亲 情的这个缺口,同时也发现自己对家富竟然产生了一种难以言喻的感情……

◎截    图(可点击放大)【下载地址】
01.
http://www.fileserve.com/file/eM6kQm2
http://www.filesonic.com/file/1210763954
http://www.wupload.com/file/17389819

02.
http://www.wupload.com/file/18597468
http://www.fileserve.com/file/b2g3AR5
http://www.filesonic.com/file/1221812021

03.
http://www.wupload.com/file/19009888
http://www.filesonic.com/file/1229783141
http://www.fileserve.com/file/2htznGR

04.
http://www.wupload.com/file/20199016
http://www.filesonic.com/file/1237631671
http://www.fileserve.com/file/bmACDfH

05.
http://www.filesonic.com/file/1243877581
http://www.wupload.com/file/21439088
http://www.fileserve.com/file/fH4MudF

06.
http://www.wupload.com/file/26936684
http://www.fileserve.com/file/KUqfhQH
http://www.filesonic.com/file/1269184411

07.
http://www.filesonic.com/file/1279182341
http://www.fileserve.com/file/NZ9cJqj
http://www.wupload.com/file/28109919

08.
http://www.fileserve.com/file/jYWXNSv
http://www.wupload.com/file/30122128
http://www.filesonic.com/file/1289675224

09.
http://www.fileserve.com/file/35HZgYD
http://www.filesonic.com/file/1317797354

10.
http://www.fileserve.com/file/xbKssM8
http://www.filesonic.com/file/1316317474
http://www.wupload.com/file/35627330

11.
http://www.wupload.com/file/35898996
http://www.fileserve.com/file/bJbXtaz
http://www.filesonic.com/file/1318757631

12.
http://www.filesonic.com/file/1324754314
http://www.wupload.com/file/36575370

13.
http://www.filesonic.com/file/1331718984
http://www.wupload.com/file/38124390
http://www.fileserve.com/file/C7AnyZB

14.
http://www.fileserve.com/file/YmCSKme
http://www.filesonic.com/file/1339138961
http://www.wupload.com/file/39868700/

15.
http://www.filesonic.com/file/1343807311
http://www.wupload.com/file/40273570

16.
http://www.wupload.com/file/43343687
http://www.filesonic.com/file/1367336804
http://www.fileserve.com/file/y2CCmZM

17.
http://www.wupload.com/file/43823003
http://www.fileserve.com/file/vjvs9Jg
http://www.filesonic.com/file/1374140994

18.
http://www.fileserve.com/file/NjjgnpP
http://www.filesonic.com/file/1381642564
http://www.wupload.com/file/44567122

19.
http://www.filesonic.com/file/1389324084
http://www.wupload.com/file/46478096
http://www.fileserve.com/file/St6txhe

20.
http://www.wupload.com/file/48528731
http://www.filesonic.com/file/1398138944
http://www.fileserve.com/file/HDpeKWZ

21.
http://www.fileserve.com/file/HxbGSR5
http://www.wupload.com/file/52184985
http://www.filesonic.com/file/1420227474

22.
http://www.fileserve.com/file/zzaWxUV
http://www.filesonic.com/file/1426328381
http://www.wupload.com/file/52105429

23.
http://www.fileserve.com/file/WmgdNWQ
http://www.filesonic.com/file/1435065634
http://www.wupload.com/file/55202508

24.
http://www.filesonic.com/file/1444220921
http://www.wupload.com/file/56910232
http://www.fileserve.com/file/NyZXDnP

25.
http://www.filesonic.com/file/1451584254
http://www.wupload.com/file/57430740
http://www.fileserve.com/file/FGQyRBy

26.
http://www.filesonic.com/file/1473876821
http://www.wupload.com/file/60986886
http://www.fileserve.com/file/u3EYcdy

27.
http://www.filesonic.com/file/1482316664
http://www.wupload.com/file/62481736

28.
http://www.wupload.com/file/62983631
http://www.filesonic.com/file/1489902451
http://www.fileserve.com/file/2KYJSe8

29.
http://www.fileserve.com/file/XVhb5xW
http://www.filesonic.com/file/1496307994
http://www.wupload.com/file/63621231

30.
http://www.fileserve.com/file/s6NNeHz
http://www.filesonic.com/file/1503299421
http://www.wupload.com/file/64249807

-------------------------------------------------

0 评论:

发表评论

 

关注者

博客归档

网页浏览总次数

热门帖子

Copyright 2010 人生如戏 戏如人生 - All Rights Reserved.